IMG_0802.jpg

.מפגש בהירות, ייעוצים אישיים

מפגש חד פעמי,

המאיר

הכל

באור 

אחר.

בהיר יותר,

ברור יותר,

מחובר יותר.

נתראה,

טלי.

מה נעשה במפגש.

 • נפגוש את המצב שהגעת איתו מנקודת מבט חומלת ולא מזדהה.
   

 • נתבונן ממעוף הציפור על מה שקורה מנקודת המבט של ספירלת ההתפתחות שלך.
   

 • נבין טוב יותר את השיעור הרוחני, את הדפוס החוזר ואת האפשרויות להקלה ולהתמרה.
   

 • נאפשר דיאלוג חופשי עם הנשמה שלך ועם ההדרכה הגבוהה שלך.
   

 • המפגש הוא מפגש ייעוץ ואיננו מפגש "פתיחת קלפים". קלפי אפשרויות נפתחות נוצרו על מנת שתשמשי בהם בעצמך.

מחירים וזמנים.
 

 • משך הפגישה הוא שעה וחצי.

 • מחיר לפגישה- 600 ש"ח כולל מע"מ.

 • המפגשים מתקיימים בשיחת וידאו או בקליניקה ביד חנה.