top of page

הטקסט המלא של הקלף "בחירת  הנשמה".
מתוך החוברת שבערכת אפשרויות נפתחות.

cards-103.jpg

לנשמה שלנו יש זכות בחירה. הנשמה שלך בחרה להגיע לכאן בתוך גופך האהוב ולחיות את מסלול חייך. מי ש"את" או האישיות "שלך" הן רק כלי השרת שלה. חיינו רצופים בבחירות נשמתיות שתכליתן הגבוהה היא תיקון וריפוי. במקרים רבים, כאשר סיטואציה ארצית איננה מובנת לנו כלל ועיקר, ייתכן שהמצב מקורו בבחירה משמעותית במסלול הנשמה שאנו משרתות כרגע. גם מערכת יחסים מאוד חזקה ולא מובנת עשויה להעיד על קשר נשמתי חזק מאוד.

אך כאמור, הנשמה שוכנת בגוף הפיזי שלנו וגם לעצמי הארצי שלנו יש זכות בחירה. כאשר הדבר בידינו, מותר לנו לבחור אם לעבור שיעור נשמתי או אם לאו. זה שהנשמה מוכנה, לא אומר שאנו מוכנות גם כן.
קלף זה קורא לך לשים לב: את נמצאת בסיטואציה שבה בחירות הנשמה חזקות יותר מבחירת העצמי הארצי. עלייך לבחור בין להתמסר לבחירת הנשמה לבין לבחור מה נכון ומתאים לך כרגע. שתי הבחירות טובות וראויות.

bottom of page