top of page

הטקסט המלא של הקלף "התמרה".
מתוך החוברת שבערכת אפשרויות נפתחות.

cards-139_edited.jpg

התמרה היא היכולת להפוך חומר לרוח, עפר לזהב, כאב לאהבה. יכולת ההתמרה היא היכולת הנעלה שלנו לקחת את הקיים ולהתמיר אותו כרצוננו, להפוך את האין ליש, את היש לטוב יותר, לראוי יותר.
לעתים קרובות אנו שרויים בתודעה החומרית והארצית אשר איננה רואה וחווה את הפוטנציאל הגבוה הקיים בנו או באירועים שאותם אנו חווים.
תודעה זו היא מוגבלת ואף מצמצמת, והיא מונעת מאתנו התפתחות אישית ורוחנית.
קלף זה קורא לך להשתמש ביכולות ההתמרה הגלומות בך ולנתב את כוחך אל עבר התמרה: להתמיר את המצב הכואב לאהבה, להתמיר את המצב העומד לתנועה, להתמיר את כעסך להבנה, את אכזבתך לתקווה. קלף זה יכול לסמל גם מערכת יחסים או תקופה בעלות פוטנציאל התמרה גבוה, כל עוד יהיה מי שייקח על עצמו את האחריות לבצע את ההתמרה.

bottom of page