top of page

ספירלת ההתפתחות - יישומים מתקדמים למנחים ולמטפלים

היי וטוב שבאת.

קורס ספירלת ההתפתחות למטפלים ידריך אותך לעזור לאנשים שאת מלווה לזהות ולהבין את השיעור הרוחני המרכזי שלהם, וייתן לך את הכלים ללוות בקליניקה שלך תהליכים עם אוריינטציה של שיעור רוחני.

הקורס אינו מהווה הכשרה למקצועות הטיפול.

מפגש מספר 1 - החיבור
 

 • מה החיבור בין הסיבה שבגינה הגיע/ה אליך המונחה/ת לבין השיעור הרוחני שלה?

 • עם מי ניתן לעבוד על שיעור רוחני?

 • מה הבסיס הרגשי הנדרש לעבודה על השיעור הרוחני?

 • מתי (באיזו נקודה בתהליך) ניתן לעבוד על שיעור רוחני? נקודת הצמאון ונקודת הייאוש הזוהר.

 • איך להציג למטופלת את העבודה עם שיעור רוחני?

  תרגול בית -
  1. ניתוח מקרים של מונחות ובדיקת התאמתן לעבודה עם שיעור רוחני על פי מצב רגשי ומוכנות.
  2. ניתוח שלבים בתהליכי ליווי בהם כניסה לטרמינולוגיה של שיעור רוחני יכולה לרומם את התהליך.
  3. ניסוח משפטי הנגשה חכמים ומכבדים: איך להציע למונחים להתבונן על השיעור הרוחני שלהם?

   

מפגש מספר 2 - ההמשגה 
 

 • האומנות המשותפת של זיהוי שיעור רוחני - את ומי שמולך.

 • טכניקות לזיהוי ולהגדרה של שיעור רוחני.

 • איך להימנע מ"מעקפים רוחניים". 

  תרגול בית -

  תרגול טכניקות לזיהוי שיעור רוחני.

מפגש מספר 3 - שלבי היישום והתועלת שלהם למונחים
 

 • לעבודה עם השיעור הרוחני ביום יום ישנן רמות שונות עם איכויות שונות.
  החל מלהזות בכלל שיש לי שיעור רוחני, ועד ללזהות אותו בזמן אמת וממש לעבוד איתו בפועל.
  נבחין בין הרמות השונות ונבין את הערך שלהן עבור המונחית:

  רמת יישום ראשונה - זיהוי השיעור בתוך היומיום.

  רמת זיהוי שניה - זיהוי ובחירה / זיהוי ונוכחות.
  רמת זיהוי שלישית - זיהוי השיעור ובחירה להתמיר.
  רמת זיהוי רביעית - זיהוי השיעור ונוכחות.

  במפגש זה נלמד כיצד להדריך את המונחות לעבוד עם השלבים השונים, ונעבור על דפי תרגול עצמי שנוכל לתת להן כדי לחזק את התהליך שלהן בבית.

   

 • תרגול בית - מילוי דפי תרגול של המונחות שלנו על עצמנו.
   

מפגש מספר 4 - ניתוח תרגילים מהקליניקה, סיטואציות שעלו בקליניקה ומשיתופים של המטופלות.

מפגש מספר 5 - למידת תהליך מלא:
 

 • תהליך מלא מבוסס על כל מה שלמדנו עד עכשיו.

 • זהו פורמט של 8 -10 מפגשים עם מונחות שמגיעות אליכן באופן ישיר לעבוד על השיעור הרוחני שלהן.אשמח לעזור בגיוס המשתתפות, בדרך כלל משתתפות מגיעות לתהליכים כאלה בסכום של 100- 150 לפגישה.

 • במידה ותערכו סדרות מפגשים כאלה, נעשה מפגשי סופרוויז'ן אחת לשבועיים ואתן מענה בפרטי במידת הצורך.
   

מתי וכמה:

חמישה מפגשים בימי חמישי בשעה 21.00 החל מה14.6.22.

עלות להשתתפות בכל המפגשים: 400 ש"ח.


 

bottom of page