top of page

איך קורים ניסים

.

ניסים, למרבה הצער, לא קונים במכולת. כשאנחנו זקוקות לנס, אנחנו כל כך נואשות,

עד לכדי שאנחנו מוכנות לנסוע לאן שצריך, לעשות מה שצריך, כדי להשיג את הנס הזה.

אני זוכרת את אמא שלי החילונית מסתובבת בין רבנים כשאבא שלי היה חולה אנוש,

ולאף אחד לא היה נס למכור לה. כלומר, מכרו לה כמה ניסים,

אבל

אף

אחד

מהם

לא

עבד.

.

מה זה נס?

לפי ויקיפדיה, "נס הוא כינוי למאורע אשר חורג מדרך הטבע וההתנהלות הטבעית של העולם,

ומיוחס להתערבות של ישות עליונה כדוגמת התערבות אלוהית או של שליחי האל".

אני רוצה להציע לראות נס בדרך אחרת.

הרי מה שהוא נס עבורי, יכול להיות גם גרוע עבור האחר, נכון?

אם אני חוש