top of page

למה כש"משחררים" זה מגיע? ההסבר הרציונילי.

היי אהובות,

היום נדבר על למה כשמשחררים לדברים יש נטייה להגיע לבד,

ואני מקווה שההבנה הזו תעזור לנו בדרך אל המימושים שלנו בכל התחומים.

בברכת קריאה מחברת ומועילה,

טלי.

יש דברים שאני מנסה להבין במשך שנים,

וגם כשאני מוצאת איזושהי הבנה,

משהו לא מתיישב עד הסוף.

כבר מזמן מזמן מזמן נתקלתי ובטח גם אתן, בקטע של לשחרר משהו ואז הוא בא לבד.

אבל למה בעצם?

איך זה קורה?

ואיך זה מתחבר עם לזמן ולהתכוונן ולקוות?

.

האמת היא, שההסבר הוא ממש ממש פשוט.

דמיינו רגע לצורך הדוגמא,