איך לגדול רוחנית בזמני חוסר וודאות, מדריך למשתמשת.