top of page

מה יעזור לך לאהוב את עצמך. פוסט נטול קלישאות.

יש לנו מזל.

היום כבר כולנו יודעות שיום האהבה הוא קודם כל לאהבה עצמית, ולא לכריות עם לבבות וטבעות יהלומים.

אנחנו חיות בתקופה שהנחיצות של אהבה עצמית ברורה לנו ונהירה לנו.

היישום.. יותר מאתגר.

.

הכנת עבורך 3 עקרונות קצרים שתמיד עובדים שיעזרו לך ליישם אהבה עצמית בחייך: