top of page

מרינה גלנץ - בחירת הנשמה

על איזה קלף בחרת לכתוב ולמה? קלף - "בחירת הנשמה". בחרתי אותו בלי לראות. ביקשתי לספר על עצמי דרך הקלפים וזה הקלף שהגיע. מאוד לא מפתיע שזה מה שהוצאתי ומדהים כל פעם מחדש עד כמה הקלפים מדויקים, משמעותיים ומשמחים. באילו הזדמנויות את משתמשת בקלפים? אני אוהבת להשתמש בקלפים בתחילת התהליך עם המטופלים וגם כשיש משהו לא ידוע בתהליך. משהו מבקש בהירות. אני משתמשת בהם גם במפגשים קבוצתיים כשכל אחת עוברת תהליך משלה בתוך קבוצה. כשיש שאלה או בקשה למידע חדש שיגיע.

ספרי לנו הכל על העשייה המקצועית שלך בהקשר של הקלף:

וואו הבחירה של הקלף כל כך מדויקת עבורי. אני חושבת שאם הייתי חיה רק לפי השכל בחיים לא הייתי מגיעה לעשיה המקצועית שלי כמו שהיא היום. אני מרינה גלנץ ואני מטפלת רגשית ואני מלווה אנשים ובעיקר נשים בדרך שלהן לעצמן. מלמדת אותן להקשיב פנימה כדי להוציא את התשוקות החוצה. לפעמים יהיו שם בעבר הרבה אירועים או אבני דרך שמסתירים את היכולת להתחבר פנימה. אני עוזרת לשחרר את המקומות האלה - ארציים ונשמתיים מהחיים האלה ומדורות וגלגולים קודמים, עד שהאישה מצליחה לשמוע את עצמה בבירור. מרגע זה הכל פתוח. הנשמה משוחררת יותר לפעול, ליצור ולשמוח. העולם נהיה הרבה יותר טוב ויפה כשאנחנו מחוברים לבחירת הנשמה.

רוצות עוד ממרינה? https://www.facebook.com/marina.glants glantsm@gmail.com