top of page

הטקסט המלא של הקלף "כסות ישנה".
מתוך החוברת שבערכת אפשרויות נפתחות.

cards-113_edited.jpg

כאשר אדם מתעשר אך אינו מפנים את עושרו, הוא נשאר בבגדיו הישנים והבלויים. יש שיקראו לכך צניעות. אך במקרים רבים, הישארות עם הכסות משמעה חוסר השלמה עם תהליך הגדילה ושימוש בכסות הישנה כמגן מפני העוצמה שלנו עצמנו.
מהי הכסות הישנה שאותה את לובשת כעת? האם את נבוכה לומר לעצמך ולעולם כי כבר גדלת? האם את מתנהגת כפי שהתנהגת בעבר רק מכוח ההרגל?
האם הכסות הישנה מגינה עליך מפני החשש מביקורת חיצונית?
האם אינך מוכנה להאיר את אורך במלוא עוצמתו?
קלף זה קורא לך להתבונן באופן חומל ואוהב בכסותך הישנה. הביטי בה וראי - לאיזה חלק בתוכה את עדיין זקוקה כיום? על איזה חלק תוותרי? כמה נעים יהיה לך בלעדיה?
נראה שהגיע העת להוריד בביטחון את הכסות הישנה. היקום ממתין לאורך שיאיר במלואו.

bottom of page