top of page

הטקסט המלא של הקלף "לידה מחדש".
מתוך החוברת שבערכת אפשרויות נפתחות.

cards-89_edited.jpg

כדי להיוולד מחדש צריך להסכים למות. בחברה המערבית הפחד ממוות הוא פחד אימים משתק. למות משמעו להסכים להמית חלקים בי שאינם משרתים אותי יותר, על אף שבעבר הם עזרו לי מאוד או שאני מחבבת אותם ונעים לי להזדהות איתם.
כדי להיוולד מחדש אין צורך לחוות מוות בגוף הפיזי ולעבור לעולם הבא.

כנשים מודעות, הצועדות בדרך ההתפתחות הרוחנית,  אנו מתות ונולדות מחדש פעמים רבות במהלך תהליך ההתפתחות שלנו.
האם הגיע הזמן לתת לפרפקציוניזם שבך למות? אולי לידענות? או להיותך צודקת כל כך הרבה? אולי להיותך קורבן של החיים? או להיות כל כך בסדר? או אפילו להיותך חזקה מדי.
קלף זה אינו קורא לך לעשות דבר - פרט ללהסכים. להסכים לתת לחלקים בך למות. כניסתו אל חייך היום מעידה על כך שישנם חלקים בך שמשוועים למות. בדומה לאדם על ערש דווי, לעתים גם הם מחכים רק שנרפה מהם לרגע וניתן להם לעבור הלאה.

bottom of page