top of page

הטקסט המלא של הקלף "הקאה מטהרת".
מתוך החוברת שבערכת אפשרויות נפתחות.

cards-134.jpg

רפלקס ההקאה הוא רפלקס מערכתי אשר מטרתו להגן על הגוף שלנו מפני גורמים זרים מזיקים או גורמים שאינם ניתנים לעיכול. על אף שהקאה מקושרת למחלה זוהי פעולה מבורכת השומרת על גופינו. הקאה היא פעולה קיצונית של ניקוי ושל ריפוי.
לעתים אנו חוות דחייה כה עמוקה מאדם או ממצב בחיינו, עד שלא נותר לנו אלא להקיא אותו מתוכנו בעוצמה. החוויה היא חוויה קשה אך לאחריה מזומן לנו ניקיון מסוג חדש.

קלף זה קורא לך להכיר במה שעלייך להקיא מתוך חייך ללא דיחוי. כל זמן שאת נמנעת מכך, גופך ונפשך סופגים אל קרבם את הרעלים של החומר הקלוקל. בטחי בעצמך ובאינסטינקטים שלך, אזרי את האומץ הדרוש והקיאי מתוכך ומתוך חייך את מה שמזיק לך.

bottom of page