top of page

הטקסט המלא של קלף "נפרדות".
מתוך החוברת שבערכת אפשרויות נפתחות.

cards-151.jpg

נפרדות היא ההיפך המוחלט מהמצב הנשמתי המקורי שלנו - האחדות. כאשר אנו שרויים בתחושת נפרדות אנו מרגישים נעזבים, בודדים ומאוד צודקים. לצערנו אין בתחושות אלה כדי לגרום לנו להרגיש טוב יותר, ואף להיפך.
אם נביט דרך הלב ולא דרך הראש, נבין כי אין נפרדות אמיתית.  בלבנו עמוק פנימה אנו מאוחדים כל העת.

קלף זה קורא לך לשים לב היכן בסיטואציה הנוכחית שוררת הנפרדות-  האם בתוך תוכך או שמא את חווה אותה מול האדם שמולך?
האם את זו שמייצרת את הנפרדות או שאת מאפשרת לה להימשך? בכוחנו לייצר אחדות בכל רגע נתון, בין אם במציאות האובייקטיבית ובין אם במציאות הפנימית שלנו,
דבר המשפיע מיד על המציאות החיצונית.
זכרי שאויבך הארצי הוא אוהבך לתכליתך הגבוהה.

bottom of page