top of page

הטקסט המלא של הקלף "אהבה עצמית".
מתוך החוברת שבערכת אפשרויות נפתחות.

cards-155.jpg

כל נתיבי ההתפתחות מובילים בדרך זו או אחרת לאהבה עצמית.
ביכולת שלנו לאהוב את עצמנו אהבה שאינה תלויה בדבר אנו חווים את הקבלה וההסכמה לאופן שבו נוצרנו, ליופיינו, לחולשותינו, לדרכנו, על רבדיה השונים. אנו אוהבים את עצמנו, את המהות שלנו, ולא רק את החלקים בנו שנושאים חן בעינינו.
היעדרה של אהבה עצמית ,לעד יותיר אותנו מגוננים על זכות הקיום שלנו ותוך כך מפתחים קוצים דוקרניים, אשר ידקרו את מי שסביבנו ובעיקר אותנו עצמנו. לא ניתן לחוש טוב באופן מלא או להיטיב עם סביבתנו באופן מלא מבלי לאהוב את עצמנו.
קלף זה קורא לך לאהוב את עצמך גם כשאינך אוהבת את עצמך או את האחר. גם כשאת רואה את הפגמים, גם כשאת רוצה לאהוב את עצמך וזה לא מצליח. לאהוב את עצמך למרות ובזכות כל מה שהינך ובזכות כל מה שאינך. לאהוב את עצמך גם בגלל שכרגע את לא אוהבת את עצמך.
לאהוב, מעצם קיומך כיציר הבריאה.

bottom of page