top of page

הטקסט המלא של הקלף "קול".
מתוך החוברת שבערכת אפשרויות נפתחות.

cards-145_edited.jpg

קולך הוא הביטוי של נשמתך. אך האם הוא ביטויה הנקי ביותר? או שמא הוא עובר דרך מסננים כה רבים עד שנשמתך כמעט ואינה מובחנת באמצעותו?

לאורך השנים קולנו הושתק, על ידנו ועל ידי הסביבה. היי שקטה, היי צנועה, דברי דִבְרי טעם בלבד, אל תתני קולך בשיר, אל תתבלטי, אל תצעקי, אל תבהילי, הישארי קטנה, הישארי נכונה.

קלף זה קורא לך  להשמיע את קולך,, להוציא את קולך החוצה כך שהווייתך תוכל לנבוע בקלות מנשמתך הפועמת!
דברי, צעקי, שירי, לחשי, המהמי, גנחי, צרחי. לחשי. תני לקולך את החופש המלא לבקע את כל המחסומים. כאשר אנו מאפשרות לו לעשות כן, או אז הוא מהווה כלי טיפולי ומטהר ממדרגה ראשונה.

bottom of page