top of page

התפתחות רוחנית הלכה למעשה - חמשת ההתמרות

בפוסט הקודם דיברנו על מזוכיזם רוחני, ועל הנטייה לקחת על עצמנו נסיבות מאתגרות לצורך תרגול רוחני באופן מוגזם. (תוכלו לקרוא את זה כאן).

היום,

נדבר על הדבר ההפוך.

על הכלים הכי בסיסיים של תרגול רוחני בספירלת ההתפתחות.

היום אלמד אתכן את חמשת ההתמרות של ספירלת ההתפתחות,

צעד אחר צעד,

בדיוק כמו שאני מלמדת בקורסים שלי,

בדיוק כמו שאני מתרגלת בעצמי,

בדיוק כמו שמאות נשים שלומדות את השפה של ספירלת ההתפתחות מתרגלות בחיים שלהן.

באופן שיתיר ויאפשר לנו פורמט המייל.

אני משתמשת בהם באופן קבוע,

בעיקר בימים לא פשוטים,

אני מתרגשת,

ואנחנו מתחילות.

(לתלמידות השקדניות שבינכן, הביאו לעצמכן מחברת וסכמו נקודות עיקריות)

.